Verleden, heden en de toekomst

Projecteer ervaringen uit het verleden

niet op gebeurtenissen in het nu.

Laat al die zaken

die gebeurd zijn

je toekomstvisie niet vertroebelen.

Leer van alles

wat je overkomen is.

Maar laat de geschiedenis wel achter je.

Neem de lessen

met je mee.

En laat elke morgen een nieuwe start

van het leven zijn…

De Gans

Verleden, heden en toekomst

All pictures in this log are from Pixabay.


Volg je Mooi Leven, by De Gans ook al op Facebook?
De Gans gakt ook op Instagram en incidenteel verschijnt een quote op Pinterest. De Gans vliegt heel soms over Twitter.